Suntory Toki (Japanese Whiskey)
Basil Hayden (Bourbon)
Auchentoshan American Oak (Scotch Whiskey)